Setesdalsbanens verkstedområde og omlastingstomt 1. september 1960 - to år før banen ble nedlagt.
Datering:
1960
Fotograf:
Nasjonalbiblioteket Public Domain

Bilde (nr. 4805) har blitt vist 73 ganger siden
28. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.