Grovane stasjon 1. september 1960. I huset nærmest stasjonen drev Olaf og Olga Hovland landhandel inntil huset brant nyttårsaften 1968/69. En artikkel som bl.a. omhandler landhandelen kan du lese i historielagets årsskrift 2018 side 16. Smeden Bjørn Clausen hadde smie i kjelleren i det neste hvite huset.
Datering:
1960
Fotograf:
Nasjonalbiblioteket Public Domain

Bilde (nr. 4808) har blitt vist 75 ganger siden
29. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.