Bøker, dokumenter og publikasjoner

Her er mitt liv - Bjørn Ropstad 2022

Torsdag 31. mars 2022 startet Vennesla Historielag en ny serie presentasjoner som etter hvert vil bli en del av programmet på lagskveldene i tida som kommer. Serien har fått tittelen «Her er mitt liv», og førstemann ut er ildsjelen Bjørn Ropstad. Dokumentet som er lagt ut her har en innledning av Øyvind Bakken. Den øvrige presentasjonen er laget av Ove Holmquist Arntzen og ble vist under den samtalen Ove hadde med Bjørn.

Åpne ›

Test - slettes snart 2022

Forsøk med søkbar indeksering

Åpne ›

Harry Arntzen - folkekulturens altmuligmann 2021

Harry Arntzen (1927-2009) var en lokal musiker, programleder og idémaker - en "pytt og panne" - i Venneslas kulturliv gjennom mer enn 60 år. Vi minnes ham med stor glede og respekt.

Åpne ›

Stedsnavn langs Venneslafjorden 2020

En arbeidsgruppe bestående av fra venstre, Rolf Stokkeland, Trygve Jortveit, Vidar Abrahamsen, Roald Omdal, Håkon Honnemyr. Hans Gunnar Omdal (ikke til stede). De har i 1 1/2 år arbeidet med stedsnavn langs strandstien og det har ført til trinn 1 av skilting og det ble plassert ved Nesodden. På tavla står en såkalt QR kode og ved å scanne denne med mobiltelefon får man hele historien som kan lastes ned. Prøv gjerne direkte på koden som står på kartet. Det som ligger her er da det som står og lese etter scanning

Åpne ›

Da Marshallhjelpen kom til Vennesla 2020

Janne Nygaard har skrevet sin Masteroppgave om da Marshallhjelpen kom til Vennesla, og er bl.a. en fascinerende historie om direktør Knobels innsats og betydning for fabrikken, hvilket også kan leses om i årsskriftet fra 2012 skrevet av Egil Lie. Janne skrev oppgaven mens hun arbeidet på Vennesla videregående skole, mens hun nå er ansatt på Akademiet, Kristiansand. Hun er født i 1974, bosatt på Hortemo, sammen med mann og to barn. Janne underviser i fagene norsk, tysk og historie, og i tillegg til lærerhøyskolen har hun bachellorgrad i nordisk og mastergrad i historie.

Åpne ›

Vennesla under og like etter krigen 2020

Vi "reklamerer" litt for årsskriftene våre som du kan lese her på nettet. Dokumentet inneholder også et par tegninger som ble tegnet av en russisk krigsfange etter at han hadde flyktet fra fangenskapet i siste del av krigen.

Åpne ›

Jubileumsutstilling 1961 - utstillingskatalog 1961

I 1961 feiret Vennesla 100 år som egen kommune. «Vennesla vokser videre» het den store jubileumsutstillinga som ble holdt på Idrettsplassen på Moseidmoen i perioden fra 24. august til 3. september. Her har vi lagt ut utstillingskatalogen. Den inneholder bl.a. bilder, interessant stoff, artige reklamer og oversikt over utstillere.

Åpne ›

Hans i Hagen 1952

Hans i Hagen av Jon Løyland ble utgitt i 1952, med støtte fra Vennesla Kommune. Hans i Hagen, eller Hans Jensen Grovene som var hans navn. 1739- 1796

Åpne ›

Vennesla Børnehjem 1910

Etter at Børnehjemmet hadde eksistert i 10 år, ble det satt opp et nybygg, og det sto ferdig i 1895. Bygget var det som i dag er Vennesla skolemuseum oppe ved Vennesla skole. Etter at Børnehjemmet ble nedlagt ble bygget brukt som skole, og i dag altså skolemuseum. Først kan du se hva som ble sunget da det ble markert 25 års jubileum for Børnehjemmet, og deretter 25 års beretning til jubilanten.

Åpne ›