Bli medlem i Vennesla Historielag

Som medlem i Vennesla Historielag støtter du arbeidet vi gjør med å ta vare på vår felles historie i bygda.