Styret i Vennesla Historielag

Tekst om styret.


Øyvind Bakken

Styreleder

Vidar Abrahamsen

Nestleder

Yngvar Hannevik

Sekretær

Gerd Wiik Hansen

Kasserer

Inger Aas

Styremedlem

Tor Skomedal

Styremedlem

Karin Valle

3.varamedlem

Jan Olav Lunden

4.varamedlem

Morten Aslaksen

5.varamedlem

Karin Bryne Kristiansen

Styremedlem

Ove Holmquist Arntzen

1.varamedlem
Telefon: 90842645

Hedda Hagen Castle

2.varamedlem
Telefon: 47266224