Midt i dette bildet fra 1960 ser vi tre av husene til Kristiansand Elektrisitetsverk (KEV). Ansatte ved Steinsfoss kraftstasjon bodde her. Husene er vel i dag (2024) betydelig ombygde og i privat eie. Setesdalsbanen i bakgrunnen. Kringsjåveien opp i høyre bildehjørne.
Datering:
1960
Fotograf:
Nasjonalbiblioteket Public Domain

Bilde (nr. 4795) har blitt vist 105 ganger siden
17. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.