Fra venstre Solveig og Johnny Hagen
Til høyre Arnfinn Hagen og Borghild Jortveit (Hagen)
Datering:
1952
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 2346) har blitt vist 33 ganger siden
4. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?