Fra venstre Arnfinn, Solleif, Solveig, Karen Synnøve (Tulla), og Johnny Hagen
Datering:
1952
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 2345) har blitt vist 35 ganger siden
4. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?