Vennesla sett fra syd. Bildet viser at fyrhuset på Hunsfos fabrikker er bygd og så kan vi skimte Vennesla brua så det må være tatt på 1960 tallet tenker jeg.
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Gunnar Jeppestøls samlinger

Bilde (nr. 3282) har blitt vist 198 ganger siden
2. februar 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.