Hunsfos Fabrikker i tidligere tider.Her ser det ut til at fabrikken er under oppbygging. Mye av det vi kjenner fra senere år finnes ikke her. Årstall er ukjent.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Hangaard- Gunnar Jeppestøls samlinger.

Bilde (nr. 3281) har blitt vist 225 ganger siden
2. februar 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.