7 klasse, Hunsfos og Vikelands fellesskole 1932 bestyrer Smidt
Nr 3 fra venstre med slips er sannsynligvis Otto Guttelvik
Datering:
1932
Fotograf:
Hangård

Bilde (nr. 4035) har blitt vist 262 ganger siden
30. oktober 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.