Bildet er fra baneanlegget i Skjerkedalen. Mannen i midten er Jørgen Hegland, de øvrige er ukjente, og det er også årstallet, men må være 1930 tallet siden Sørlandsbanen åpnet i 1938. Mye av arbeidet i Skjerkedalen ble utført som nødsarbeid i det som ble betegnet som de harde 30 årene, og det var høy ledighet i Vennesla.
Datering:
1930-tallet
Fotograf:
Bjørn Arild Lindlands samling

Bilde (nr. 3637) har blitt vist 270 ganger siden
16. oktober 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.