Dette bildet er ukjente ansikter for meg. Det var i Ragnhild Strandbergs album.Den ene damen foran treet kan ligne på Bergit Strandberg og den lille jenta foran kan ligne på min mor Marie Honnemyr. Muligens hennes mor Gunhild bak henne.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Gunnar Jeppestøls samlinger

Bilde (nr. 3232) har blitt vist 678 ganger siden
28. januar 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.