Nødsarbeid på 1930-tallet. Johan Hannevig nr. 3 fra venstre. Han var uten arbeid på Vigeland Brug periodevis denne tiden.
Datering:
1930-tallet
Fotograf:
Bilder etter Johan Hannevig

Bilde (nr. 3184) har blitt vist 369 ganger siden
23. januar 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.