Navn innhugget i fjell ca. 30m nord for Kvarstein jernbanebru. Ved Statsarkivet i Kristiansand har man funnet ut at det var mannskaper fra kompani 18, infanteriregiment 7 som hadde ansvaret for vaktholdet (og også vedPaulen bro) i tidsrommet 8. til 31.oktober 1914
Datering:
Ukjent
Fotograf:
EmilieMarie Andresen

Bilde (nr. 2266) har blitt vist 52 ganger siden
6. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?