Dette huset bygde Emil Robert og Aase Reber (f. Monen) i 1916. De var foreldre til brødrene som startet heisfabriken. Emil Robert døde allerede i 1918, og Aase hadde en kolonialbutikk i huset i 1920-årene. Senere overtok Vigelands Brug huset, og det fikk nr. 11, og lå i sørenden av alle kvitbrakkene.
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Arild Eriksens samling

Bilde (nr. 4765) har blitt vist 43 ganger siden
2. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.