Sentrale deler av Vikeland tidlig på 1960-tallet. Den tidligere husmannsplassen Mittlødi, Frigstads hus, ses nede i høyre hjørne. Melkeutsalget lå i den fløyen mot nord som her ses parallelt med jernbanen. Omtrent midt på bildet ligger verkstedet og bensinstasjonen som gikk under navnet AS Service. Ovenfor verkstedet, på samme side av veien, ligger Haus-bygget. Store deler av «kvidbrakkane» og «rødbrakkane» er med på bildet og dessuten den store lagerbygningen som Hunsfos Fabrikker hadde ved stasjonen.
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Arild Eriksens samling

Bilde (nr. 4761) har blitt vist 37 ganger siden
2. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.