Utsikt over Vikeland i 1953. Husene nærmest tilhørte da Gunnar Holberg (midt i bildet) og Rudolf Holberg (til høyre). Enkelte av «Rødbrakkane» skimtes nedenfor. Langs jernbanen ser vi fra venstre Frigstads hus (Mittlødi), AS Service (Caltex), Haus (Svanste), jernbanens betjentbolig (Kjønnlund) og Vikeland stasjon. «Kvidbrakkane» nærmest hovedveien er fra venstre nr. 14, 15, 16 (Spisebrakka), 17 (delvis skjult), 18 og 19. Rekka mot Monen fra venstre: Nr. 21, 22, 23, 24 og 25. Wallboardfabrikken er i gang, og lenger bak ses deler av Moseidmonen og et par av husene ved Fossekleiva.
Datering:
1953
Fotograf:
Arild Eriksens samling

Bilde (nr. 3931) har blitt vist 82 ganger siden
16. mai 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.