Driften ved Norsk Wallboardfabrikk A/S ble satt i gang i mai 1950. Dette bildet er trolig tatt tidlig på 1950-tallet. Den store tyskerbrakka til venstre for fabrikkbygningen er i bruk som lager, og helt til venstre ser vi den tyskerbrakka som ble brukt til boliger til ut på 1970-tallet. Til høyre i bildet ligger Vennesla kino, og mellom kinoen og fabrikken ser vi grunnmuren til en tredje tyskerbrakke som på dette tidspunktet er revet. Til høyre for fabrikken ser vi også husene på de tidligere husmannsplassene Hannevig og Holtet og tre av funksjonærboligene til Vigelands Brug. Helt i bakgrunnen ligger idrettsplassen på Moseidmoen og bebyggelsen rundt den. Svinefjell i bakgrunnen til venstre.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Vennesla Historielags samling

Bilde (nr. 3886) har blitt vist 54 ganger siden
17. mars 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.