Fest på Vigeland Brug en gang på midten av 1960 tallet.
Til venstre Eli Aase, midt på bildet Einar Døvik, Bjørg Døvik
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Oddvin Olsens samling

Bilde (nr. 2358) har blitt vist 31 ganger siden
4. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?