H405
Røyknes.
Legg merke til brua over til Skisland.

Utgitt av Widerøe's Flyveselskap.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Vennesla Frimerkeklubbs postkortsamling

Bilde (nr. 4425) har blitt vist 103 ganger siden
21. januar 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.