Feiring av 20 årsdag i 1952.
Fremme fra venstre Borghild Jortveit, Torunn Iversen og Åse Johansen (Jortveit)
Bak Gudrun Jortveit, Anne Marie Sakariassen, . Lilly Iversen, Astri Sakariassen (Aamdal) og Vesla Jortveit.
Datering:
1952
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 2257) har blitt vist 39 ganger siden
5. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?