Strømsveien på Moseidmoen 1954
Bak Tordis ? Torleif ? Rolf ?
Kåre, Roar og Reidun Gaustad
Foran fra venstre Judith Thorsen med Gudrun Thorsen Lian foran, Gunda ? Med Torbjørg ? på armen, Gudrun ?
Datering:
1954
Fotograf:
Gudrun og Torstein Lians samling

Bilde (nr. 2014) har blitt vist 34 ganger siden
23. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?