"Barnebordet". Reidar Bjørnshei og Randi Sofie Hagen.
Datering:
1964
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 1445) har blitt vist 29 ganger siden
8. januar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?