Langrenn på Jeppestøl rundt 1960. Det var viktig å ha startnummer, men det var nok litt ukonfertabelt med stivt papir. Foran Dagfinn Voreland og bak Olav Jeppestøl
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Gunnar Jeppestøls samlinger

Bilde (nr. 4754) har blitt vist 42 ganger siden
1. april 2024.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.