Gamle Omdal sag ved krysset mellom Venneslavegen og Jeppestølvegen like nord for Samkom.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Kjell Tore Rolands samling

Bilde (nr. 3540) har blitt vist 609 ganger siden
25. juli 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.