« lensmannshuset» før nyveien kom, og er sannsynligvis fra tidlig 1960 tall
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Gudrun og Torstein Lians samling

Bilde (nr. 2016) har blitt vist 36 ganger siden
23. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?