Den gamle dammen ble sprengt bort etter at Kringsjå kraftstasjon ble nedlagt i 1957. Men som en del av avtalen Kristiansand Elektrisitetsverk måtte inngå med Vennesla og Iveland kommuner i forbindelse med byggingen av Steinsfoss II, måtte de bygge opp igjen en terskeldam. Dette ble gjort i 1987.
Datering:
1970-tallet
Fotograf:
Kjell Myre

Bilde (nr. 4039) har blitt vist 97 ganger siden
2. november 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.