Flom ved Kringsjå. Bygningen til høyre er den såkalte Dambua. Den ble benyttet som oppholdsrom og lager for damvokteren og hans medhjelpere. Den hvite bygningen er skolen på Kringsjå, hvor det også var en leilighet for læreren. De fire plankene i forgrunnen ble brukt som gangbane utenom flomperiodene. Mange brukte denne som snarvei til og fra Kringsjå holdeplass. Det ble litt lenger vei når en brukte hengebrua som nedenfor dammen.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Bommen Elvemuseum

Bilde (nr. 3927) har blitt vist 106 ganger siden
28. april 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.