Otra ved Vrengen nord for Grovane. Setesdalsbanen, som vi ser til venstre i bildet, hadde et av sine vanskeligste partier ved Vrengen med hyppige ras fra de bratte fjellsidene. Rasoverbygget mellom Løyning tunell og Beihølen ses i bakgrunnen midt i bildet.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Bommen Elvemuseum

Bilde (nr. 3919) har blitt vist 347 ganger siden
8. april 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.