Røyknes stasjon i mai 1945. Sigurd Føreland kommer hjem fra tysk fangenskap. Æresvakten består av (fra venstre): Joseph Stumph i uniform, Gudmund Bakken, Kristen Leesland, de to neste er ukjent, Arne Kile og Anders Løland.
Datering:
1945
Fotograf:
Foto fra Jon Tveit

Bilde (nr. 3477) har blitt vist 124 ganger siden
11. mai 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.