Vennesla Musikkorps fotografert like ovenfor Kilanesvingen på 1950-tallet. Fra venstre: John Arntzen (litt skjult), Anders Robstad, Harry Arntzen (litt bak), Harry Hansen, Bjarne Knutsen (litt bak), Trygve Nordhagen, Erling Mangseth (litt bak), ute på kanten (i sivil) Trygve Otto Larsson, Engly Jensen. Helt ute til høyre, foran furustammen, står Arnt Louis Back.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Vidar Nordhagen

Bilde (nr. 2739) har blitt vist 205 ganger siden
14. august 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.