Vennesla Guttemusikk på Graslia en gang på 1950-tallet. Håkon Salvesen til venstre og Per Kristian Froland spiller klarinett. Til venstre for Per Kristian Froland går Bjarne Andersen med trompet, og bak ham mener vi å gjenkjenne Karl Otto Strengenes og deretter Per Pedersen. Som nr. 2 i høyre rekke går Harald Rødal med kornett.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Vidar Nordhagen

Bilde (nr. 2734) har blitt vist 119 ganger siden
14. august 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.