Inger Lundevold (1859-1944) foran huset sitt i Kilane nederst i Ålefjærveien. Setesdalsbanen gikk på fyllingen bak huset, og det er vel litt av Bjønnåsen vi ser til høyre i bildet.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Inger Aas samling

Bilde (nr. 2503) har blitt vist 209 ganger siden
25. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.