Selvplagere, står det som tittel på bildet, som er fra turmarsjen Tolveren.
Datering:
1983
Fotograf:
Vennesla Tidende

Bilde (nr. 1899) har blitt vist 321 ganger siden
15. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.