Dette bildet ble tatt i 1933 i forbindelse med utbedring av Ålefjærveien. Arbeidslaget består av fra venstre: Nils Ingebretsen, sjåføren Sverre Eikeland, Einar Nodeland, Olav Haugen og Jens Eigebakken. I 1935 var bilen K-765, Diamond lastebil, registrert på gårdbruker Sverre Eikeland, Vennesla.
Datering:
1933
Fotograf:
Ukjent

Bilde (nr. 1091) har blitt vist 410 ganger siden
23. november 2020.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.