Venneflokk. Har noen av navnene, men ikke alle:
Første rad fra venstre: Moggy Andersen (Løvstedt), Margot Renstrøm (Wennesland), ?.
Andre rad: Asta Fjermedal, ?, Elfrid ?, Astrid Sakariassen (Aamdal).
I bakerste rekke finner vi bl.a. Aage Wennesland, Betsy Haugen, Sagedal, Aase Markussen (Rølland), og bak til høyre Harald Aas.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Elisabet Aamdals samling

Bilde (nr. 2013) har blitt vist 28 ganger siden
23. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?