Langrennsgutter fra Vindbjart, tidlig 1960-tallet. Bildet er tatt på idrettsplassen på Moseidmoen.
Fra venstre: Øyvind Sagedal - Sven Arve Askedal - Oddbjørn Hagen - Arnfinn Heisel - Sigbjørn Ravnevand - Finn Ole Honnemyr - Kåre Lie.
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Kåre Lie's samling

Bilde (nr. 1450) har blitt vist 56 ganger siden
8. januar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?