Moseidmoen skole - 7. klasse - 1961. Lærer: Alf Håberg.
Venstre rekke forfra: Olga Marie Abrahamsen - Reidun Andreassen - Gunhild Guse - Else Marie Hansen - Dagfinn Hildebrandt. Rekke 2 forfra: Marit Robstad - Reidun Larsen - Britt Eili Johnsen - Sigbjørn Ravnevand - Sverre Larsen - Tormod Jensen. Rekke 3 forfra: Kari Wennerberg - Liv Benny Mathisen - Asbjørn Sandaker - Kåre Lie - Harald Rølland. Rekker 4 forfra: Svein Kåre Larsen - Aud-Reidun Monen - Inger Marie Askedal - Eirin Johansen - Per Reber - Per Ivar Iversen.
Datering:
1961
Fotograf:
Kåre Lie's samling

Bilde (nr. 1448) har blitt vist 57 ganger siden
8. januar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?