Fra venstre Øystein Lie og Alf Hodnemyr avbildet utenfor Løa - Vigeland hovedgård 1997 etter å ha mottatt kongens fortjenestmedalje i sølv etter lang tids innsats ved Hunsfos fabrikker.
Datering:
1990-tallet
Fotograf:
Hodnemyrs samling

Bilde (nr. 3876) har blitt vist 84 ganger siden
8. mars 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.