«Søster Anne Drivenes».
Vennesla Sanitetsforening ble stiftet i 1905. Med støtte fra Hunsfos Fabrikker og Vigelands Brug var det sanitetsforeningen som lønnet den første sykepleiersken i Vennesla inntil kommunen overtok i 1917. Anne Severine Drivenes, født 1866, begynte i stillingen 1. desember 1906. Hun døde i 1935.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Kjell Tore Rolands samling

Bilde (nr. 3600) har blitt vist 68 ganger siden
16. september 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.