1.rekke fra venstre Arnfinn Abrahamsen, Sverre Wilhelmsen,Einar Grundetjern, Torbjørn Jeppestøl, Gudrun Lian, Karl A. Ståhl, Knut Tveit, Arne Ås ,Gjermund Linde, Elias Omdal.
2.rekke fra venstre Åge Pedersen, Karl Enersen, Trygve Askedal, Einar Olsen (Byen), Knut Askedal, Bjarne Iversen, Walter Gunnufsen, Salve Svaland, Odd Strandberg, Willy Mathisen, Tom Honnemyr, Alf Tobiassen, Kåre Johansen.
3.rekke fra venstre Bernt Bachke, John Johnsen, John Leland, Edgar Lian, John Ravnevand, Torbjørn Jortveit, Notto Hagen, Knut Grundetjern, Ole Johan Kristiansen, Norman Voreland , Ludvig Holte.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Inger Aas samling

Bilde (nr. 2287) har blitt vist 128 ganger siden
14. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?