Fra venstre Olav, Arne, Elias, Reidar, Gunnar, Martin, Elisabeth, alle med etternavnet Omdal. Olav til venstre og Elisabeth er mann og kone og foreldre til guttene. En familie som har gjort seg bemerket i bygda gjennom mange år.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Heidi Aabels samling

Bilde (nr. 2273) har blitt vist 116 ganger siden
9. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?