Edith Lian født Robstad
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Gudrun og Torstein Lians samling

Bilde (nr. 2015) har blitt vist 27 ganger siden
23. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?