Ute på tur.
Fra venstre Harald Hagen, Borghild Jortveit (Hagen) , Åse og Olav Jortveit.
Datering:
1952
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 2354) har blitt vist 37 ganger siden
4. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?