Fra venstre Leif Knutsen, Dagny Lian, Tore Knutsen. Hartevannshytts til Hunsfoss fabrikker
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Gudrun og Torstein Lians samling

Bilde (nr. 1991) har blitt vist 78 ganger siden
23. februar 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?