Til venstre i bildet ses den første brua over Helvedesfossen. Den forbandt hovedveien gjennom Vennesla med Hunsøya. Brua ble bygd i 1870-årene i forbindelse med etableringen av Otterelvens Papirfabrikk, forløperen til Hunsfos Fabrikker. Huset midt i bildet er eiendommen Solheim. Her dreiv Trine Pedersen handel. Hennes sønn, Jacob P. Solheim, jobbet på Vigelands Brug fra 1916 til 1959. Han var administrerende direktør der fra 1948 til 1959. Til høyre i bildet Hunsfoss tunell 1 på Setesdalsbanen.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Ole Hangaard

Bilde (nr. 3915) har blitt vist 490 ganger siden
1. april 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.