Henry Tang er inne i den gamle gymsalen på Hunsøya. Ribbeveggene var til venstre. Under gymsalen var det sløydsal. Alle hadde hver sin benk de måtte holde orden på.
Datering:
1980-tallet
Fotograf:
Billedsamling Hunsfos skole

Bilde (nr. 3590) har blitt vist 91 ganger siden
19. august 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.