Neste bilde
Neste bilde

Fra venstre Borghild Jortveit (Hagen), Anna Elisabeth Aamdal og Anne Marie Sakariassen. Sidesporet til Hunsfos Fabrikker bak personene. Hunsfos skole og uværsskuret helt i bakgrunnen.
Datering:
1952
Fotograf:
Randi Sofie Hagens samlinger

Bilde (nr. 2258) har blitt vist 32 ganger siden
5. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?