Bilde fra 1980 tallet, og tydeligvis noe på gang. Anders Løyning i telefonen, til venstre Lorentz Larsen, Randi Amundsen Krogstad, dama nærmest Anders tror vi må være Anny Amundsen. Gjerne bekreft, og også de navn vi savner.
oyvindbakken1@gmail.com
Datering:
1980-tallet
Fotograf:
Vennesla Tidende

Bilde (nr. 2844) har blitt vist 43 ganger siden
13. oktober 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?